Nu kommer den utlovade foderstaten beräknad på att hästen äter lite mera kraftfoder än vad våra gör (undantaget Q just nu då hon får extra eftersom hon tappade lite hull tidigare i veckan). Eftersom jag för tillfället bara har analysen för årets hösilage kan jag inte göra en foderstat till någon av våra hästar att jämföra med. Det blir nästa projekt, hitta en annan analys att utgå från. För tack vare det hösilage vi har, har jag redan komponerat bästa tänkbara foderstat. Ska jag lägga på mer kraftfoder behöver jag ta bort så mycket hösilage att jag understiger vad hästen behöver få för att uppfylla sitt tuggbehov. Därför blir uträkningen denna gång rätt schablonartad.

För enkelhetens skull säger vi att hästen är som Elly, 550 kg och normalfödd. Går ganska hårt och galopperas ute ett par gånger i veckan. Hästen bör då äta ca 9 kg hö, vilket enligt mig kan anses normalt för en häst på 550 kg (våra två åt 12-15 kg/dag under vinter, men då fick de mer än många andra). Vi sätter ett pris på 2,5 kr/kg vilket jag baserar på vad hö kostar på blocket just nu. Detta ger då en summa på 22,5 kr/dag. det blir 675 kronor i månaden (räknar en månad = 30 dagar). Min gissning är att ett snitthö ligger runt 40 i smältbart protein och runt 9-10 i energi.

Standard-hästägaren ger sedan sin häst kanske 2 kilo kraftfoder, 1 kilo på morgonen och 1 kilo på kvällen. Jag väljer att använda Krafft grov 90 i min beräkning då det är det foder jag tror är mest prisvärt. Ett kilopris på 7,96 kronor ger 15,92 kronor/dag. På en månad blir det 477,6 kronor. Då är vi uppe i 1152,6 kronor på en månad.

Sedan kör vi för enkelhetens skull Krafft mineral grön, 1 dl kostar 1,32 kronor. Det blir 39,6 kronor i månaden.

Allt som allt har vi då en foderstat för 1192,2 kronor i månaden. Vi säger 1200 kronor för att avrunda.

Ellys foderstat kommer ligga runt 1000-lappen varje månad. Hade jag istället låtit henne äta mindre grovfoder och mera kraftfoder är vi snabbt uppe i 1200 kronor. Inte inräknat kostnaden för resa när man ska köpa kraftfodret, gissningsvis ta bilen till affären. Sedan är det givetvis en fråga om vad som hästen uppskattar. Mer grovfoder innebär mer volym och mer att göra. Det ger mer kontinuerligt tillskott av foder till magen vilket minskar risken för magsår och liknande problem. Hade vi tagit en häst som Quinnie och satt på 9 kg hö hade jag behövt lägga på ytterligare kraftfoder för att hålla henne i hull. Det är alltså inte bara en ekonomisk vinning i att ge hästen grovfoder framför kraftfoder, man får även en häst som mår bättre invändigt och troligtvis även slipper olater. Dessa kommer oftast från för lite grovfoder alternativt tristess.

Jag ska se om jag kan få tag på en analys att utgå från, det blir mycket enklare då. Men just nu har jag dels analysen på hösilaget som vi har samt ett hö jag köpt för att ha i övergången. Båda dessa grovfoder har en kvot SRP/MJ runt 6 (med tillräckligt mkt SRP och MJ/ kg foder), vilket innebär att hästarna inte behöver något kraftfoder i normalfallet.